"FAZIOLI – הרולס רויס של הפסנתרים."
"אם סטרדיבריוס היה בונה פסנתרים, לא היה היום צורך בפסנתרי FAZIOLI.
"אלה הם אך מעט מהכינויים ודברי השבח המורעפים מזה שנים רבות על פסנתרי FAZIOLI.