ייחודם של פסנתרי זיילר מתבטא בצליל מלא ועשיר, צבעוני ודינמי במימדים בלתי רגילים!
קשה להשוות פסנתרים אלה לפסנתרים גרמניים אחרים…