מיכל תנעמי

לימוד פסנתר מהצעד הראשון, ילדים, נוער ומבוגרים.