חנות פסנתרים – כיוון ותחזוקה חנות פסנתרים בתל אביב

1.  יש לכוון את הפסנתר לפחות אחת לשנה פסנתרים ישנים מומלץ לכוון פעמיים בשנה לאחר חילופי העונות.

בנוסף יש להוועץ עם המכוון לגבי הצורך לבצע תיאום מכני של המנגנון מעת לעת.

2.  עדיף למקם את הפסנתר במקביל לקיר פנימי ובמרחק של כ 10 ס"מ.  במידה ואין ברירה אלא למקם את הפסנתר
במקביל לקיר חיצוני מומלץ להדביק חומר מבודד כדוגמת קלקר על הקיר מאחרי הפסנתר. יש לקחת בחשבון
שחומר הבידוד יספוג חלק מהצליל.

3.   אין להניח חפצים כבדים על הפסנתר או חפצים המסוגלים לשרוט את צבע הפסנתר.

4.   מומלץ לא להזיז את הפסנתר לעיתים קרובות.

5.   מומלץ להניח חומרים דוחי עש בחלקו התחתון של הפסנתר.

6.   יש לאוורר את הפסנתר אחת לחודש על ידי פתיחת המכסה העליון למשך יום שלם.

7.   ניקיון קלידי הפסנתר יעשה על ידי מטלית יבשה ללא כל חומר ניקוי שומני.

8.   ניקיון חיצוני של הפסנתר יעשה על ידי מטלית וחומר ניקוי לרהיטים כגון "סנו רהיט"

9.   אין לאפשר למים או חומר ניקוי כל שהוא להכנס אל גוף הפסנתר.